DIVADELNÍ A FILMOVÁ SPOLEČNOST
ZITY KABÁTOVÉ

 

Informace o kurzech > Kurz moderátorství

Kurz probíhá formou tělesných a hlasových cvičení (dýchání, rezonance, vokalizace a artikulace) s využitím modelových cvičení, jako je čtení a další interpretace zpráv, fejetonů i jiných žánrů a improvizace v daných konkrétních situacích. V rámci výuky se pracuje s mikrofonem a videokamerou. Účastníci se učí sebevědomě a přesvědčivě vystupovat při prezentacích, zvládnout trému, zbavit se zlozvyků při projevu a působit při prezentaci skutečně profesionálně. Praktická cvičení jsou zaměřena na základy přednesu rozhlasových zpráv a televizních novin. Účastník se naučí, že je neustále potřeba si pěstovat a zušlechťovat kulturu mluvního projevu. Uvědomí si, že kultivovanost v jazyce je hlavně jeho znalost, ale i vlastní praktická dovednost, vůle, snaha a vědomí mravní odpovědnosti. 


Obvyklé termíny kurzu
pondělí, úterý (podle množstí lektora)
Tento kurz je často veden jako individuální a v tom případě
se čas přizpůsobuje možnostem lektora i klienta.
18:00 - 21:00  
 
Struktura a cena kurzu
rozsah specifikace cena pro 1 účastníka
(skupina)
poznámky
8 lekcí minimum 1 lekce = 3 hodiny týdně 350,- Kč / hodina max. počet účastníků 8
 
rozsah specifikace cena pro 1 účastníka
(individuál) 
poznámky                       
8 lekcí minimum 1 lekce = 3 hodiny týdně 550,- Kč / hodina max. počet účastníků 1

Přihláška